Compass Finance | Management Buy Out - Buy In
15657
page-template-default,page,page-id-15657,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive
 

Management Buy-Out / Buy-In

Management Buy-Out

Op het moment dat u als managment de onderneming geheel of gedeeltelijk wilt overnemen, spreken wij van een management buy out (MBO). Het realiseren van een management buy out is een gevoelig proces, aangezien de verhouding tussen u als manager en de aandeelhouder verandert. In dit proces spelen wederzijds vertrouwen, respect en gunning een grote rol. Het is daarom van belang dat de verkoper en het management buy-out team vooraf duidelijke afspraken maken over de wijze waarop zij gedurende en na het onderhandelingsproces met elkaar omgaan.

 

Management Buy-In

Als u de ambitie heeft om ondernemer te worden door de koop van een bestaande onderneming waar u nog niet werkzaam bent, is sprake van een management buy in (MBI). Wij stellen samen met u een zoekprofiel op waaraan de over te nemen onderneming moet voldoen en begeleiden u bij het zoeken naar een passend bedrijf.

 

Wij hebben veel ervaring met MBO en MBI processen en coördineren met een gedegen aanpak het gehele proces van de oriënterende gesprekken, het in kaart brengen van de financieringsbehoefte, het uitvoeren van een waardebepaling, de onderhandelingen, het arrangeren van de financiering tot de effectuering van de transactie.